ILE KRUSZYWA POTRZEBUJĘ?

Do tego obliczenia musimy znać powierzchnię, jaką chcemy przykryć kruszywem. Daną powierzchnię mnożymy przez grubość warstwy kruszywa, którą chcemy zastosować. Uzyskany wynik mnożymy przez współczynnik zagęszczenia i całość przeliczamy na tony.

Współczynnik zagęszczenia to 1,2 ale dla idealnie równego podłoża, co w praktyce się nie zdarza. My dla bezpieczeństwa zastępujemy ten współczynnik wartością 1,3.

Przykład:

Powierzchnia: 100 m2

Grubość warstwy: 0,3 m

Współczynnik zagęszczenia: 1,3

100 m2 x 0,3 m = 30 m3

30 m3 x 1,3 = 39 m3

39 m3 x 1,7 = 66,3 tony

Ilość potrzebnego kruszywa to w tym wypadku 66,3 tony.