ILE KRUSZYWA POTRZEBUJĘ?

Ile żwiru, grysu czy innego kruszywa potrzebujemy? Do tego obliczenia musimy znać powierzchnię, jaką chcemy przykryć kruszywem. Daną powierzchnię mnożymy przez grubość warstwy kruszywa, którą chcemy zastosować. Uzyskany wynik mnożymy przez współczynnik zagęszczenia i całość przeliczamy na tony. Informacje, ile waży m3 kruszywa można znaleźć na naszym blogu.

Współczynnik zagęszczenia to 1,2 ale dla idealnie równego podłoża, co w praktyce się nie zdarza. My dla bezpieczeństwa zastępujemy ten współczynnik wartością 1,3.

Przykład obliczenia zapotrzebowania na kruszywo

Powierzchnia: 100 m2

Grubość warstwy: 0,3 m

Współczynnik zagęszczenia: 1,3

100 m2 x 0,3 m = 30 m3

30 m3 x 1,3 = 39 m3

39 m3 x 1,7 = 66,3 tony

Ilość potrzebnego kruszywa to w tym wypadku 66,3 tony.