ILE WAŻY M3

Często spotykamy się z pytaniem - ile waży m3 danego kruszywa. To bardzo ważne podczas planowania zakupu.

Ze względu na ilość czynników, które mają wpływ na wagę kruszywa, nie ma precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. O wadze jednego metra sześciennego decyduje rodzaj skały, frakcja (czyli rozmiar ziaren/kamieni) oraz stopień wilgotności.

Te różnice nie są jednak znaczące jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że kruszywa kupujemy w większych ilościach, i nie jest tu potrzebna aptekarska dokładność.

Przyjmujemy więc prosty przelicznik:

1 m3 = 1,7 – 1,8 tony

Zawsze zalecamy zakup kruszywa z zapasem. Pamiętajmy, że nieznaczny nadmiar nie sprawi nam tyle kłopotu co nieznaczny brak. W tym drugim przypadku poniesiemy koszty dodatkowego transportu.

1m3 kruszywa – ile to kilogramów lub ton?

Dla bardziej dociekliwych prezentujemy przeliczniki z podziałem na rodzaje kruszyw:

  
Rodzaj KruszywaTony na 1m3
Grysy 1,3 - 1,5
Piaski 1,5 - 1,6
Pospóła 1,8 - 2,0
Otoczaki 1,6 - 1,7
Mieszanki kamienne dolomitowe 1,7 – 1,8
Mieszanki kamienne porfirowe 1,5 – 1,7
Tłucznie porfirowe, mineralne 1,4 – 1,6