Zastosowanie kruszyw

W każdej branży wykonawcy mają swoje ulubione, wielokrotnie sprawdzone materiały. Tak jest i w naszej, z tym, że wybór kruszywa jest dodatkowo bardzo silnie uzależniony od złóż występujących w danym regionie. Zasada jest taka, że budujemy z tego, co oferują nam pobliskie kopalnie, żwirownie i piaskownie.

Bazując na kruszywach z naszej oferty, przedstawiamy przykładowe zastosowania:

MUROWANIE

TYNKOWANIE

WYLEWKI

RĘCZNIE ROBIONY BETON

ZASYPYWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

PIASKOWNICA

OBSYPYWANIE RUR DRENARSKICH

PODSYPYKA POD KOSTKĘ BRUKOWĄ

DROGI, PLACE, PODJAZDY – UTWARDZENIE

DROGI, PLACE, PODJAZDY – WARSTWA WYRÓWNUJĄCA

ŚCIEŻKI, ALEJKI