WAKACYJNY ZAKAZ RUCHU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Przypominamy o obowiązującym w całym kraju wakacyjnym zakazie ruchu pojazdów ciężarowych. Zakaz dotyczy ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton i obowiązuje w godzinach:

- 18:00 – 22:00 w piątek

- 8:00 – 14:00 w sobotę

- 8:00 – 22:00 w niedzielę

W naszym przypadku oznacza to, że w soboty mamy ograniczone możliwości dowiezienia Państwu kruszywa:

dowóz dużymi autami możliwy wyłącznie pomiędzy 7.00 a 8.00 rano ale małymi (do 3 ton ładunku) bez ograniczeń, tj. od 7.00 do 13.00.