Tłuczeń drogowy 31-63 mm (porfir)

jako pierwsza warstwa utwardzenia pod drogi, place, podjazdy