Otoczak 8-16 mm

do obsypywania rur drenarskich, na dachy, na ścieżki ogrodowe