Mieszanka kamienna 0-63 mm (porfir)

jako pierwsza warstwa utwardzenia pod drogi, place, podjazdy