Mieszanka kamienna 0-63 mm (dolomit)

jako pierwsza warstwa utwardzenia pod drogi, place, podjazdy