Mieszanka kamienna 0-4 mm (diabaz)

podsypka pod kostkę, obsypywanie rur, kabli