Mieszanka kamienna 0-31 mm (dolomit)

jako warstwa wyrównująca pod drogi, place, podjazdy.