Mieszanka kamienna 0-16 mm (porfir)

jako ostatnia warstwa utwardzenia pod drogi, place, podjazdy. Szczególnie polecana na szutrowe place, po których odbywa się ruch wózkami widłowymi. Jako podsypka pod kostkę.