Grys 2-8 mm (wapień)

jako podsypka pod kostkę, na podjazdy, ścieżki, alejki ogrodowe, jako dodatek do betonu