Otoczak 16-32 mm

do obsypywania rur drenarskich, na dachy, na ścieżki ogrodowe