Kliniec 4-31 mm (porfir)

jako warstwa utwardzenia pod drogi, place, podjazdy