Grys 4-8 mm (dolomit)

jako podsypka pod kostkę, na podjazdy, ścieżki, alejki ogrodowe, jako dodatek do betonu